Warning: Creating default object from empty value in /home/bhptrainingen/584S9B1U/htdocs/components/com_sh404sef/shInit.php on line 37
home-blokhuispoort-trainingen | home-blokhuispoort-trainingen-leeuwarden
Please update your Flash Player to view content.

Blokhuispoort Trainingen

Afdrukken

Blokhuispoort Trainingen organiseert en begeleidt trainingen, congressen en presentaties voor bedrijven en instellingen. De bijeenkomsten hebben een sterke inhoud en zijn daarnaast leuk en dynamisch. Mensen presteren beter in een prikkelende omgeving, vandaar dat Blokhuispoort Trainingen een unieke, historische locatie ter beschikking heeft: het voormalige Huis van bewaring ‘De Blokhuispoort’ te Leeuwarden.

Hoe?
Blokhuispoort Trainingen levert door middel van inbreng van kennis en vaardigheden op het gebied van mensen en hun gedrag een actieve bijdrage aan de samenstelling van bijeenkomsten. Daarnaast begeleidt Blokhuispoort Trainingen op verzoek workshops of levert een dagvoorzitter of trainer. Door inschakelen van het zeer ruime netwerk kan een beroep worden gedaan op mensen met specifieke kennis en buitengewoon talent.

Om tot effectieve bijeenkomsten te komen worden de bijeenkomsten in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Hierbij is het van groot belang dat vooraf overleg plaatsvindt met betrokkenen en dat mogelijkheden goed worden doorgesproken.

Als onderdeel van de samenwerking vindt samen met de opdrachtgever de evaluatie plaats om te beoordelen of de doelstellingen zijn behaald.
Hoeveel?
Blokhuispoort Trainingen zal afhankelijk van de aard en inhoud van de opdracht een offerte maken. Daarnaast worden bijkomende kosten voor het inhuren van derden, catering e.d. hierin inzichtelijk gemaakt.

Blokhuispoort Coaching

Blokhuispoort Trainingen biedt coaching aan mensen in veranderingsprocessen of mensen die meer gebruik willen maken van hun potentiële krachten en talenten. Deze coaching is voor iedereen die een bepaalde periode in zijn leven wat extra ondersteuning en professionele feedback nodig heeft. Door middel van de individueel gerichte aandacht wordt men gemotiveerd om het zelflerende, zelfoplossende en zelfsturende vermogen weer te activeren.

Hoe?
Blokhuispoort Trainingen richt zich tijdens de individuele coaching op het herkennen van talenten en het versterken van eigen kracht. Door interventies en feedback van de coach ontdekt men zelf nieuwe inzichten in eigen mogelijkheden en wordt de persoonlijke effectiviteit vergroot. De toegepaste methodiek kan verschillen maar is in de kern altijd motiverend en stimulerend van aard.

De coaching start met een intake waarin wordt geïnventariseerd of de vraag goed aansluit bij de werkwijze van Blokhuispoort Trainingen en of er sprake is van een goede match. Vervolgens wordt een traject met heldere doelstellingen en een tijdspad opgesteld. Hieraan wordt stapsgewijs gewerkt en het traject wordt regelmatig geëvalueerd.

De individuele coaching van Blokhuispoort Trainingen vindt plaats in cel B.2.21.
Hoeveel?
Blokhuispoort Trainingen hanteert een uurtarief voor individuele coaching van 95,00 euro. Eventueel kan met de opdrachtgever een speciaal trajecttarief worden afgesproken.

Alle tarieven zijn exclusief BTW.